Waterkwaliteit

Droogte

Waterzuivering

Digital Twins zijn een nieuw concept in het waterbeheer. Waterschappen, onderzoeksinstellingen en bedrijven werken samen aan ontwikkeling en implementatie

Digital twins, ofwel digitale tweelingen, zijn virtuele representaties van werkelijke systemen, producten of omgevingen. De physical twin is het gemonitorde watersysteem van de waterschappen en de virtual twin een combinatie van dataopslag, dataverwerking, geïntegreerde rekenmodellen, (AI-)algoritmen, visualisatiesystemen, dashboards en de structuur die deze onderdelen verbindt. Het eindproduct van ons project is een digital twin-framework dat als blauwdruk kan dienen voor digital twins voor alle Nederlandse waterschappen.

Lees meer

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Wil jij ook op de hoogte blijven en niets missen?

Dit verplichte veld is niet (goed) ingevuld. Voer een geldig e-mailadres in, bijvoorbeeld: naam@provider.nl

Kennisontwikkeling

Toepassing en doorontwikkeling van technieken

Voor een goed verloop van een groot project is een duidelijke organisatiestructuur nodig. Naast drie thema’s voor het uitwerken van toepassingen van het digital twin-framework, hebben wij drie groepen die zich bezighouden met vier essentiële aspecten van het digital twin-framework.

Lees meer