Joske Houtkamp is trekker van de groep Visualisatie en Besluitvorming. Waar deze aspecten in andere projecten vaak pas op het laatste moment aan bod komen, denkt Joske’s groep vanaf het begin mee over een digital twin voor het waterbeheer.

“We adviseren, kijken mee en leveren aan het einde hopelijk een effectieve en aantrekkelijke interface op die we in samenwerking met de gebruikers hebben gemaakt.”

Het belangrijkste aspect van de visualisatie-opdracht is dat gebruikers van de digital twin er de antwoorden op hun vragen in vinden. “Eerst zijn we op zoek gegaan naar de uiteindelijke gebruikers binnen de waterschappen. Met hen zijn we in gesprek gegaan. Wat zijn hun taken en welke informatie hebben zij daarbij nodig? Samen bepalen we wat hun informatiebehoefte is en in welke vorm de gegevens het beste gepresenteerd kunnen worden.”

Die vorm hoeft niet spectaculair te zijn. “In het begin van het project hebben we veel gesproken over het gebruik van 3D en VR voor de visualisaties, maar het gaat om de meerwaarde van dat soort systemen voor gebruikers. De meest gebruikte visualisatie is nog altijd een kaart met verschillende lagen en een dashboard met relevante gegevens.”   

De groep Visualisatie en Besluitvorming wil het eenvoudig houden en voorkomen dat er iets wordt gebouwd naast andere dashboards en portalen. Het moet sowieso geïntegreerd zijn in andere systemen.

Serious game

Besluitvorming is het tweede aspect waarmee de groep van Joske zich bezighoudt. Het is nog onduidelijk of en hoe het gebruik van een digital twin besluitvorming in waterschappen gaat beïnvloeden. De digital twin moet helpen met het maken en onderbouwen van een besluit, maar de ervaring en inzichten van experts blijven zeer belangrijk. Om bestuurders en adviseurs te helpen heeft de groep een serious game ontwikkeld. In deze game is er sprake van langdurige droogte. Wat doen beslissers als blijkt dat er een enorme stortbui op komst is? “Zo’n bui kan tot problemen en overlast leiden, maar voor de lage grondwaterstanden is het regenwater gunstig.”

De digital twin in het spel geeft het advies om het water vast te houden en de wateroverlast op de koop toe te nemen. “Dan zie je discussies ontstaan in de groep die het spel speelt. Iedereen brengt namelijk zijn eigen kennis mee. Er komen meerdere perspectieven samen in een scenario. Daardoor gaat het echt leven.”

Ruimte voor kennis van experts

Volgens Joske levert een ‘ideale’ digital twin alle gegevens aan waarmee je verschillende keuzes kunt onderbouwen. “Tijdens zo’n game zie je sommige mensen twijfelen aan het advies van de digital twin, terwijl anderen zeggen dat je dat niet moet doen, omdat deze alle relevante gegevens heeft.” Volgens Joske is het belangrijk dat je niet alleen beslissingen neemt op basis van data. “Dan sla je de wereld plat. Data en modellen geven maar een beperkt deel van de werkelijkheid weer. Er moet ruimte blijven voor kennis van experts”, legt ze uit. “Die kennis kan echter ook niet juist zijn. Aan de ene kant moet je dus de kennis van experts gebruiken, maar aan de andere moet je openstaan voor het advies van een digital twin. De serious game maakt dat duidelijk. Zo’n spel is misschien een fictieve werkelijkheid, maar het laat toch goed zien hoe het er in het echt aan toe kan gaan.”

Deel dit artikel