Joost Iwema

Wageningen Research

Het project ‘Digital Twin voor het waterbeheer’ is opgedeeld in drie onderwerpen: droogte, waterkwaliteit en waterzuiveringsinstallaties. Joost Iwema van Wageningen University & Research is naast algemeen projectleider thematrekker droogte.

Voor hem is het logisch dat hij zich op dit thema richt. In zijn vorige baan bij Aequator Groen en Ruimte hield hij zich al veel bezig met dit onderwerp en Iwema’s phd aan de University of Bristol ging over een nieuw soort bodemvochtsensoren. Hij onderzocht hoe dit type sensoren, die werken op basis van kosmische straling en meetgegevens opleveren op de schaal van landbouwpercelen, kunnen helpen bij droogtevraagstukken.

Onderbuikgevoelens

Droogte is een onderwerp dat waterschappen steeds meer bezighoudt. Ze willen droogteperioden bijvoorbeeld beter kunnen voorspellen, zodat ze er beter op kunnen inspelen. Een digital twin moet daarbij helpen. “Nu vinden de voorspellingen vaak plaats op basis van onderbuikgevoelens. We kunnen heel veel winst boeken door meer data te gebruiken”, legt Iwema uit.

Waterschappen gebruiken al wel modellen, maar deze zijn slechts in beperkte mate aan elkaar gekoppeld. Het doel is om medewerkers en bestuurders makkelijker toegang te geven tot scenario’s en voorspellingen. “Ze zijn dan veel beter geïnformeerd.” Vooral de ruimtelijke variëteit maakt het voorspellen lastig. Daarnaast is en blijft het weer onvoorspelbaar. “We kunnen op regionaal niveau nog niet nauwkeurig genoeg voorspellen waar en wanneer het gaat regenen. De weermodellen worden steeds beter, maar het blijft onzeker.” Deze onzekerheid is echter ook belangrijk. “We moeten accepteren dat we niet alles weten. Het waterbeheer is geen fabriek waar je de omstandigheden kunt beïnvloeden en nauwkeurig kunt zeggen wat er gaat gebeuren. Dat niveau bereiken we niet, maar dat maakt het ook interessant.”

Conceptueel framework

Volgens Iwema is verbinden een belangrijke opdracht binnen dit thema. “Op het vlak van droogte zijn er verschillende data en kwaliteiten die momenteel niet in samenhang worden gebruikt. Veel mensen nemen veel verschillende beslissingen. Als je van alle data een geheel kunt maken, kun je objectieve beslissingen nemen.” Iwema benadrukt het belang hiervan. “Tegenwoordig moet je alles goed kunnen uitleggen aan het publiek, ook omdat het juridische aspect een steeds belangrijker rol speelt. Een digital twin helpt hierbij.”

Het eindproduct voor het thema droogte is een conceptueel framework, dat wordt geïmplementeerd met scripts bij de deelnemende waterschappen Vallei en Veluwe en Limburg. “Deze twee casussen worden bovendien aan elkaar gekoppeld, zodat er een blauwdruk ligt voor andere waterschappen.”

DT infographic droogte praatplaat V02

Deel dit artikel